Nyheter

- Altbrukt er nå klar til bruk. Systemet har pr.dags dato 13245 linjer med kode. På toppen av dette kommer .Net rammeverket som er så optimalisert som det er mulig å få det. SEO ligger på 85-90%.  Dato 25.05.2024

- Altbrukt er under utvikling. Vi håper folk har forståelse for at systemet kan gi feil meldinger under utviklingsprosessen.   Dato 29.04.2024